EU Projects

TYTUŁ PROJEKTU: „VeloxQ: wykorzystanie układów dynamicznych w procesach podejmowania decyzji na podstawie wiedzy uzyskanej w procesie uczenia maszynowego, na różnych poziomach złożoności, w optymalizacji procesów przemysłowych.”

CEL PROJEKTU: Opracowanie rozwiązań cyfrowych służących rozwiązywaniu kombinatorycznych problemów optymalizacyjnych nauczonych z danych przez systemy AI.

BENEFICJENT: QUANTUMZ.IO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozeznanie Rynku

Rozeznanie rynku nr: 1/10/2023
Rozeznanie rynku nr: 1/10/2023 dotyczy usługi audytu projektu pn.: „VeloxQ: wykorzystanie układów dynamicznych w procesach podejmowania decyzji na podstawie wiedzy uzyskanej w procesie uczenia maszynowego, na różnych poziomach złożoności, w optymalizacji procesów przemysłowych”, realizowanego w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs nr: 1/1.1.1/2022- Szybka Ścieżka. Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0061/22-00 z dnia 11 maja 2023 roku.

Załączniki:

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku_ Formularz oferty_wzór.docx
Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku.docx
Załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku.docx


Wynik Rozeznania RynkuZałączniki:

Wynik rozeznania rynku


Sorry, your browser does not support HTML5 canvas. | spin@quantumz.io