EU Projects

VeloxQ

TYTUŁ PROJEKTU: „VeloxQ: wykorzystanie układów dynamicznych w procesach podejmowania decyzji na podstawie wiedzy uzyskanej w procesie uczenia maszynowego, na różnych poziomach złożoności, w optymalizacji procesów przemysłowych.”

CEL PROJEKTU: Opracowanie rozwiązań cyfrowych służących rozwiązywaniu kombinatorycznych problemów optymalizacyjnych nauczonych z danych przez systemy AI.

BENEFICJENT: QUANTUMZ.IO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozeznanie Rynku

Rozeznanie rynku nr: 1/10/2023
Rozeznanie rynku nr: 1/10/2023 dotyczy usługi audytu projektu pn.: „VeloxQ: wykorzystanie układów dynamicznych w procesach podejmowania decyzji na podstawie wiedzy uzyskanej w procesie uczenia maszynowego, na różnych poziomach złożoności, w optymalizacji procesów przemysłowych”, realizowanego w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Konkurs nr: 1/1.1.1/2022- Szybka Ścieżka. Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0061/22-00 z dnia 11 maja 2023 roku.

Załączniki:

Rozeznanie rynku
Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku_ Formularz oferty_wzór.docx
Załącznik nr 2 do Rozeznania Rynku.docx
Załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku.docx


Wynik Rozeznania RynkuZałączniki:

Wynik rozeznania rynku


XaosQ

TYTUŁ PROJEKTU: „Dynamiczna alokacja zasobów w ekosystemach przemysłowych podatnych na perturbacje z wykorzystaniem algorytmów inspirowanych fizycznie i uczenia maszynowego”

CEL PROJEKTU: Opracowanie innowacyjnego narzędzia do optymalizacji zarządzania zasobami i harmonogramowania w sytuacjach dynamicznych zmian i zakłóceń.

BENEFICJENT: QUANTUMZ.IO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot projektu

Quantumz.io Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Dynamiczna alokacja zasobów w ekosystemach przemysłowych podatnych na perturbacje z wykorzystaniem algorytmów inspirowanych fizycznie i uczenia maszynowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu informatycznego XaosQ do zarządzania dynamiczną alokacją zasobów w środowisku podatnym na perturbacje. Do tego celu wykorzystane zostaną algorytmy inspirowane fizycznie, w tym algorytmy kwantowe oraz metody z obszaru uczenia maszynowego. Opracowany zostanie stochastyczny model zaburzeń występujących w procesie dynamicznej alokacji zasobów i model harmonogramowania generujący stabilne rozwiązania.

Badania

  • Etap 1: Budowa i symulacje stochastycznego modelu zaburzeń występujących w procesie dynamicznej alokacji zasobów.
  • Etap 2: Wyznaczanie miary kosztów (nie)stabilności harmonogramu.
  • Etap 3: Opracowanie modelu harmonogramowania generującego rozwiązania stabilne względem miar stabilności z KM2 r.
  • Etap 4: Opracowanie algorytmu umożliwiającego dynamiczną alokację zasobów (rescheduling) uwzględniający funkcje kosztów wraz ze wstępną implementacją.
  • Etap 5: Implementacja algorytmów z KM3 i KM4 wykorzystująca zasoby HPC w formie prototypu rozwiązania.


Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego narzędzia do optymalizacji zarządzania zasobami i harmonogramowania w sytuacjach dynamicznych zmian i zakłóceń. Wykorzystując podejścia hybrydowe, łączące technologie klasyczne i kwantowe, algorytm pozwoli przedsiębiorstwom z tych branż szybko i sprawnie reagować na zakłócenia, minimalizując ich wpływ na harmonogramy i zmniejszając efekt lawinowy.

Grupą docelową rezultatów projektu jest branża lotnicza (aircraft scheduling problem; ASP) i transportowa (vehicle routing problem; VRP).

Rezultat projektu

Rezultatem projektu będzie nowa innowacyjna usługa XaosQ - dynamiczna alokacja zasobów w ekosystemach przemysłowych podatnych na perturbacje, która zmieni sposób, w jaki firmy radzą sobie z zakłóceniami, przyczyniając się do transformacji rynku docelowego. Wprowadzenie usługi na rynek przyczyni się do przewagi konkurencyjnej i wzrostu wartości rynku, przyspieszając transformację w kierunku wykorzystania zaawansowanych technologii obliczeniowych, przygotowując sektor na erę obliczeń kwantowych. XaosQ stanie się kluczowym elementem przyszłościowego zarządzania zasobami, logistyką i bezpieczeństwem cyfrowym, wpływając na przyspieszenie transformacji rynku docelowego.

Wartość projektu

Wartość projektu: 16 136 370,00
Wartość dofinansowania: 11 728 260,00